En dikt om hunden

En fin dikt om hunden

Ge din hund ett slag – och den ger dig sin förlåtelse.
Ge din hund dina hårda ord – och den ger dig sin underkastelse.
Ge din hund av din irritation – och den utplånar sig för dig.
Ge din hund dina krav – och den ger dig sin lydnad.
Ge din hund lite av din oro – och du får oändlig tröst.
Ge din hund dina tårar – och den ger dig balsam med sin tunga.
Ge din hund lite av din ensamhet – och den ger dig sin trygghet.
Ge din hund lite uppmärksamhet – och den ger dig all sin välvillighet.
Ge din hund ett vänligt ord – och den ger dig all sin kärlek.
Ge din hund lite av din glädje – och den ger dig hundrafalt tillbaka.
Ge din hund lite av din kärlek – och den ger dig hela sin själ.

hund